foto-prof.-jacques-van-keymeulen.jpg

De bedoeling van de lezing is allereerst het publiek ervan te doordringen dat dialect volstrekt geen verbasterd Nederlands is; de inwoners van Hamme en omgeving spraken vroeger uiteraard geen Algemeen Nederlands, dat dan achteraf verbasterd is door ‘letters’ te veranderen,  ‘op te eten’ of ‘in te slikken’. Elk traditioneel dialect is de voorzetting van taalvormen uit het verleden, oraal overgeleverd van generatie op generatie. Een bepaald dialect is om economische en politieke redenen toonaangevend geworden en heeft dan de cultuurtaal geleverd.  Standaardnederlands (het A.N.) is op het Hollandse dialect gebaseerd; de andere dialecten zijn taalkundig en communicatief even waardevol, maar hebben dus minder geluk gehad.

 

Op de tweede plaats geef ik een overzicht van de dialectologie als wetenschap; ik bespreek daarbij o.a. de verschillende dialectverzamelingen, die ook veel inlichtingen over het Hams bevatten. Op de derde plaats heb ik het over het dialectlandschap in Nederlandstalig België, waar drie dialectgroepen worden onderscheiden: Vlaams (verdeeld in West- en Oost-Vlaams), Brabants en Limburgs. Dat dialectlandschap is lang geleden tot stand gekomen tijdens de volksverhuizingen, toen Germanen  zowel van over de zee (Saksen) als van over het land (Franken) onze streken hebben bevolkt. Uiteraard wordt er telkens zoveel mogelijk op de kenmerken van het Hams en de dialecten in de omgeving gewezen.

 

Jacques Van Keymeulen heeft als moedertaal het dialect van Wichelen en was professor Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit Gent (2004-2018). Hij doceerde over fonetica/fonologie, dialectologie, geschiedenis van het Nederlands, historische taalkunde en Afrikaans. Hij is doctor in de Germaanse Filologie [Nederlands-Engels] en licentiaat in de Geschiedenis [Nieuwste Tijden]). Hij was jarenlang (sedert 1980) wetenschappelijk medewerker aan het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten, een grootschalig lexicografisch project waarvan hij nu de promotor is. Hij doet veel aan wetenschapspopularisering en heeft daartoe de website www.dialectloket.be opgezet. Hij is voorzitter van ‘Variaties vzw. Koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen’ (zie de website: www.variaties.be).

i.s.m. Erfgoedcel Land van Dendermonde

 

Waar

CC Jan Tervaert

Kaaiplein 34
9220 Hamme

Prijs

Gratis

Organisatie en contact

Bibliotheek Hamme

Achterthof 94
9220 Hamme

Deel deze pagina