Het lokaal bestuur Hamme streeft ernaar om haar website toegankelijk te maken overeenkomstig het Vlaams bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad. Dat betekent dat alle websites, bijhorende formulieren en documenten door iedereen op een vlotte en gebruiksvriendelijke manier moeten kunnen worden gebruikt.

Deze verklaring is van toepassing op de website www.hamme.be. De deelwebsites www.academiehamme.be en www.jantervaert.be draaien op hetzelfde cms-platform (incl. template), waardoor de opgeloste issues uit het WCAG-rapport, ook van toepassing zijn voor de deelwebsites.

Aanpak om de toegankelijkheid te bevorderen

Het lokaal bestuur Hamme heeft - in samenspraak met de webleverancier - volgende maatregelen genomen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen:

 • Toegankelijkheid ‘by design’
  Het cms-platform waarop de website is gebouwd werd door webleverancier Tobania ontwikkeld met specifieke aandacht voor webtoegankelijkheid.

 • WCAG- en UX-audit
  De WCAG-audit (toegankelijkheid) werd uitgevoerd aan de hand van 50 richtlijnen uit WCAG 2.1 niveau A en AA door Eleven Ways. De UX-audit (gebruiksvriendelijkheid) werd uitgevoerd door UXPRO. De website werd door deze UX-expert onderworpen aan een checklist van 247 UX-richtlijnen. Mogelijke issues en verbeterpunten op zowel technisch als redactioneel vlak trachten het lokaal bestuur zo snel mogelijk op te lossen.

 • Interne controle vòòr publicatie
  De webverantwoordelijken (per team) controleren vòòr publicatie alle inhoud op toegankelijkheid. Nadien wordt de webpagina ter validatie voorgelegd aan Team communicatie. Zij controleren redactioneel of aan alle criteria werd voldaan en valideren de pagina voor publicatie.

 • Periodieke interne controle
  Team communicatie voert tussentijds controles uit op de content en zal op regelmatige tijdstippen de website onderwerpen aan een toegankelijkheidsscan/-audit. Het lokaal bestuur bekijkt de mogelijkheid om de periodieke screening te automatiseren. 

 • Coaching - begeleiding webverantwoordelijken
  De webverantwoordelijken (per team) worden individueel gecoacht en begeleid. Team communicatie organiseert jaarlijks interne opleidingen zodat alle webverantwoordelijken in staat zijn om de toegankelijkheid van de websites van het lokaal bestuur op peil te houden. Iedere webverantwoordelijk beheert een deel van de website (binnen hun sector). 

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1 level AA, omdat niet (volledig) aan de onderstaande eisen is voldaan en/of omdat de volgende vrijstellingen gelden.

1.1.1 Niet-tekstuele content (afbeeldingen)

Niet al onze afbeeldingen bevatten een betekenisvolle alternatieve tekst (ALT-tekst). De websitebouwer dient hiervoor de nodige aanpassingen door te voeren. Realisatieperiode: vierde kwartaal van 2021.

1.4.1 Gebruik van kleur (contrastverhouding)

De primaire huisstijlkleuren (blauw, groen en grijs) geven onvoldoende contrast op het beeldscherm. Hierdoor voldoen enkele menuknoppen, titels, opsommingstekens niet aan de normen. Dit issue werd besproken met de websitebouwer, waarbij we streven naar de ontwikkeling van een hoogcontrastknop. Het bestaande CSS-profiel (kleuren) zal worden vervangen door een nieuw CSS-profiel (zwart-wit). Realisatieperiode: eerste kwartaal van 2021.

2.4.6 Koppen en labels (titels)

Het gebruik van koppen in tekstpagina's dient consequenter te gebeuren. Met een betere koppenstructuur is de pagina veel makkelijker te navigeren door screenreadergebruikers. Dit is een aandachtspunt dat mee wordt genomen in het coachingtraject (opleiding) van onze webredacteurs. Realisatieperiode: tweede kwartaal van 2021.

3.3.2 Labels of instructies (webformulieren)

Niet alle elementen in een webformulier zijn voorzien van een label. Hierdoor is het voor hulptechnologie niet altijd mogelijk om te achterhalen wat er in het veld wordt gevraagd (o.a. gebruikers van screenreaders ervaren moeilijkheden). De websitebouwer werkt hiervoor aan een duurzame en toekomstgerichte oplossing. Realisatieperiode: vierde kwartaal van 2021.

Geografische informatie

Geografische informatie wordt vaak met een landkaart getoond. De informatie is zo lastig om te beschrijven dat visuele presentatie de voorkeur heeft. Helaas zijn de meeste digitale kaarten hierdoor niet toegankelijk. De informatie is ook in tekstvorm beschikbaar, waardoor je geen informatie mist. Voor online-kaarten geldt een uitzondering in de EU-wetgeving.

Beperkingen en alternatieven

We doen ons uiterste best om alle bestanden op onze website zo toegankelijk mogelijk te maken. Op bovenvermelde websites wordt soms doorgelinkt naar externe websites (of naar webplatformen van derde partijen). Niet alle informatie op deze websites voldoet aan de richtlijnen. Deze inhoud valt buiten het toepassingsgebied van de wetgeving op de toegankelijkheid.

De webrichtlijnen stellen tevens hoge eisen aan pdf-bestanden. Bepaalde informatie wordt aangeboden als pdf. Het lokaal bestuur kan op dit moment niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen. We werken er aan om het aanbod aan ontoegankelijke pdf-bestanden af te bouwen. Deze bestanden vervangen we stelselmatig door goede pdf-bestanden.

Wens je extra informatie over deze documenten, stuur dan een e-mail naar communicatie@hamme.be.

Feedback

Ondervind je een probleem met de toegankelijkheid van deze website? Meld het ons via het meldingsformulier of stuur een e-mail naar communicatie@hamme.be. Vermeld daarbij de link naar de webpagina waar je het probleem bent tegengekomen of voeg een sceenshot toe. We bekijken zo snel mogelijk om de problemen rond webtoegankelijkheid op te lossen.

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 23 september 2020 op basis van een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door Eleven Ways en UXPRO. Deze toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 23 september 2020.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met het antwoord van de betrokken ambtenaar die overeenkomstig [artikel 7, lid1, onder b], van de Richtlijn zijn verstuurd? Neem dan contact op met de algemeen directeur via andre.reuse@hamme.be.

Deel deze pagina